Konferencje
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Get Adobe Flash player

 

 

 

W dniu 8 grudnia 2023 r. odbyło się seminarium naukowe pt. „Wzmocnienie skuteczności wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce”. Okazją zorganizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych  debaty teoretyków i praktyków w zakresie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka było przedstawienie projektu założeń do ustawy o wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przygotowanego przez Komisję Praw Człowieka KRRP. Seminarium odbyło się przy okazji finału ogólnopolskiego konkursu dla aplikantów radcowskich „Profesjonalny pełnomocnik przed ETPCz”, którego celem było poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawach człowieka, podniesienie umiejętności wypowiadania się i prezentacji argumentów w postępowaniu przed tym międzynarodowym trybunałem.

Miałem przyjemność uczestniczyć w dyskusji na temat prawnoprocesowych aspektów wzmacniających wykonywanie wyroków ETPCz

Więcej na temat Seminarium można znaleźć TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 5-8 września 2023 r. w Limie (Peru) odbył się XVII Światowy Kongres Prawa Procesowego.

Kongres jest najważniejszym wydarzeniem naukowym dla procesualistów cywilnych na świecie. Jest on tradycyjnie organizowany raz na cztery lata przez International Association of Procedural Law, którego jestem członkiem.

Kongres w Limie zorganizowany został przez Katolicki Uniwersytet w Limie  PCUP (Pontifical Catholic University of Peru) i zatytułowany był Judicial Independence in the third millenium.

 

Na zaproszenie honorowego prezesa IAPL prof. Loica Cadiet działającego jako sprawozdawca generalny na zjeździe przygotowałem referat krajowy na temat niezależności i bezstronności arbitrów, mediatorów i biegłych , a także wygłosiłem zasadnicze konkluzje referatu na sesji plenarnej Kongresu w dniu 8 września 2023 r. w ramach panelu porannego zatytułowanego Imparciality and arbitrors, mediators and experts.

Przy tej okazji doszło do zmian we władzach stowarzyszenia i wyboru nowych członków do Rady IAPL.

Program Kongresu do POBRANIA

 

 

 

 

 

 

W dniach 16-18 października 2022 r.  miałem przyjemność uczestniczyć w organizowanej przez Uniwersytet w Monachium międzynarodowej konferencji naukowej pt. "European standards ofjudiciary and civil justice". W konferencji udział wzięli wybitni przedstawiciele nauki z wielu ważnych ośrodków naukowych , mi. z Uniwersytetu w Barcelonie, Leiden, Oslo, Ghent.

W dniu 17 października wygłosiłem referat pt. European minimum requirements for the recruitment of judges.

Z konferencji planowana jest publikacja naukowa w wydawnictwie Hart Publishing. 

 

W dniu 10 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką ogólnopolska konferencja naukowa pt. "W labiryncie pomocy prawnej z urzędu - czas na poważne zmiany".

W ramach panelu II konferencji wygłoszę referat pt. "System wynagradzania pełnomocników z urzędu w postępowaniu cywilnym – od przeszłości , ku przyszłości.”

 

Informacja o konferencji dostępna TUTAJ

Program do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

W dniach 26-27 maja w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. The impact of the COVID-19 Pandemic on the Justice System organizowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Jagielloński

W trakcie pierwszego dnia konferencji poświęconego postępowaniu cywilnemu będę miał przyjemność wygłosić referat pt. Organisation of proceedings during the COVID-19 Pandemic . W panelu będę występował wraz z Panem Profesorem Remco van Rhee z Uniwersytetu w Maastricht.

Program konferencji do pobrania TUTAJ

Szczegół konferencji dostępne TUTAJ

 

 

 

 

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję Aksjologiczną pt. „Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym”, która odbędzie się 8.04.2022 r. w formie zdalnej.

Na konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat pt. "Efektywna ochrona wierzycieli w sądowym postępowaniu cywilnym"

Szczegóły na temat konferencji znajdują się TUTAJ

Pełny program konferencji do pobrania TUTAJ

 
More Articles...