Strona prywatna Piotra Rylskiego
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Get Adobe Flash player
Aktualności

Z prawdziwą satysfakcją informuję , że ukazał się numer 3 kwartalnika Polski Proces Cywilny, który został przez Komitet Redakcyjny poświęcony Panu Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu z okazji 70 tych rodzin , a także w związku z przejściem w stan spoczynku. Numer nietypowo zawiera 14 artykułów autorstwa członków Komitetu Redakcyjnego i przyjaciół Pana Profesora z Rady Naukowej PPC (spis treści ). Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze! Ad multos annos!

 

 
Aktualności

W najbliższym czasie (powakacyjnie) polecam dwa ciekawe wydarzenia konferencyjne z zakresu postępowania cywilnego:

1. Konferencja na WPIA UŚ pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym” w dniach 22-23 września 2015 r., która jest jednocześnie okazją do uczczenia 50 lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Feliksa Zedlera


2. Międzynarodowa konferencja w Wilnie w dniach 30 września - 1 października 2016 r. pt. “Ways of implementation of the right to civil proceedings within a reasonable time“. Konferencja jest uwieńczeniem projektu badawczego grupy wileńskiej na temat prawa stron  do przeprowadzenia postępowania w rozsądnym terminie. Doborowy skład referentów zagranicznych.

 

 

Witam serdecznie na mojej stronie.


Znajdziesz tu informacje o mnie, moich zainteresowaniach naukowych i publikacjach.


W aktualnościach wskazuję na to co uważam za ważne z punktu widzenia nauki prawa postępowania cywilnego, czyli m.in. istotnych publikacjach, konferencjach i innych ciekawych wydarzeniach.


Jeśli jesteś studentem Wydziału Prawa i Administracji UW w zakładce dla studentów możesz znaleźć informacje o terminach dyżurów, a także materiały do zajęć (konspekty, zasady zaliczenia).


W zakładce Polski Proces Cywilny znajdują się informacje o kwartalniku poświęconemu prawu cywilnemu procesowemu.


Jeśli jesteś zainteresowany bliższym poznaniem sylwetek wybitnych polskich procesualistów cywilnych zapraszam zaś tutaj.

 

Piotr Rylski - doktor nauk prawnych